NOVÁ SLUŽBA TAXI ODPAD

Technické služby Horní Slavkov nabízí občanům službu odvozu odpadů. Jedná se o svoz objemného odpadu výhradně z domácností, a to přímo od domu. Rádi bychom tak pomohli občanům, kteří nemají možnost odvézt odpady do sběrného dvora vlastní dopravou. Služba je určena výhradně poplatníkům (fyzickým osobám) v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Horní Slavkov č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.


Objemný odpad z domácností:

– nábytek
– koberce, PVC lino
– papír, krabice, plastové výrobky, sklo
– veškeré elektrospotřebiče
– bioodpad – odvážen odděleně od ostatního odpadu

Z likvidace odpadů Taxi odpad je vyloučen:

– veškerý živnostenský (podnikatelský) odpad
– směsný komunální odpad (pytle se směsným odpadem)
– stavební odpad
– automobilové díly

Jednorázová cena je 150 kč za odvoz odpadu do objemu cca 1 m3 vozidlem Multicar. Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na naložení.

Odvoz odpadu objednávejte minimálně 48 hodin před požadovaným termínem odvozu na telefonním čísle +420 724 113 584.

TAXI ODPAD V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE STĚHOVACÍ SLUŽBU!