Od 1. 10. 2016 firma provádí svoz tříděného odpadu ve městě.

 

Seznam přijímaných odpadů:

 

200101 - papír a lepenka

200102 - sklo

200139 - plasty

 

Svoz tříděného odpadu z barevných kontejnerů rozmístěných v katastru města je prováděn

každý týden vždy v úterý. Svoz pytlového sběru je prováděn jednou za čtrnáct dní vždy

v pondělí.