Cena za základní nabídku je Kč 121,-- měsíčně:

Seznam programů základní nabídky najdete zde