Jak všichni víte, v roce 2014 proběhla modernizace stanice kabelové televize. Z problémového DVB-T příjmu (vysílače Klínovec a Krašov) jsme přešli na satelitní příjem. Doplnili jsme základní programovou nabídku na současnou plnou kapacitu možnosti kabelové sítě. Dostupné kanály R6-R12 jsou naplněny a v současné době není možno přidávat do základní nabídky další programy.

 

Přesto ale v Horním Slavkově zůstává poměrně značné množství uživatelů kabelové televize, kteří odebírají starý analogový signál. Proto jsme vysílání tohoto signálu prozatím neukončili, ale z důvodů zastaralosti této technologie budeme nuceni toto vysílání ukončit. O ukončení Vás budeme včas informovat.

 

Také rozšířená nabídka je doposud dosažitelná převážně jenom v analogové formě. Probíhá sice zkušební zkušební vysílání některých programů rozšířené nabídky v digitální DVB-T formě, ale pouze pro účely měření a ověřování spolehlivosti přenosu dalších digitálních kanálů v rozvodech kabelové televize. Toto zkušební vysílání bude v nejbližší době ukončeno.

 

V současné době provozovatel společně s Technickými službami plánuje vysílání rozšířené nabídky ve formě DVB-C, který se dá zakódovat, což je hlavní požadavek vlastníků televizních kanálů (Nova Sport, Eurosport, Viasaty, Discovery ......). Postupně budou všechny programy rozšířené nabídky převedeny do DVB-C, příjem bude možný pouze televizory, které umí přijímat toto vysílání a dekódovat je dekódovací kartou, nebo speciálním set top boxem. Plánujeme distribuovat DVB-C set top boxy (STB) pro současné uživatele rozšířené nabídky za 100,-- Kč za jeden STB, pokud budou současní uživatelé chtít druhý STB na stejnou smlouvu, mohou si ho zakoupit za cenu Kč 1.050,--. Dekódovací karty se budou dávat zdarma pouze stávajícím uživatelům rozšířené nabídky, kteří si zakoupí pouze jeden STB. Pro ty, kteří si zakoupí druhý STB na stejnou smlouvu bude dekódovací karta zpoplatněna na Kč 600,--.

Pro nové zájemce o rozšířenou digitální nabídku se budou set top boxy prodávat za cenu Kč 1.050,--.

 

Tento postup umožní:

 

1. Přenos digitální rozšířené nabídky v zakódované formě

2. Možnost přidávání nových výběrových programů v rozšířené nabídce (Nova Sport 2, Eurosport 2,

    Slovak Sport, Sport 5, Filmbox, Film+, Filmbox+ a další)

3. Přidávání programů do základní nabídky (Wau, Dajto, nové HD kanály)

4. Možnost příjmu rozšířené digitální nabídky i v domech, kde do současné doby tato možnost nebyla