Ukázky z naší činnosti v rámci města


Chodník před opravou


Po opravě


Další opravy a úpravy chodníků a parkovacích místPoštovní ulice před úpravami

Poštovní ulice před úpravami

Poštovní ulice po úpravách

Dlouhá ulice před úpravami

Dlouhá ulice po úpravách

 

Před úpravou

Po úpravách