Hrobové místo (jednohrob)    rozměr 1,40 m x 2,70 m (3,70 m2 )       80,-- Kč/rok

 

Hrobové místo (dvojhrob)      rozměr 2,40 m x 2,70 m (6,48 m2)       160,-- Kč/rok

 

Hrobové místo (urnový hrob)  rozměr 1,00 m x 1,00 m (1,00 m2)         80,-- Kč/rok

 

Urnový panel A (kolumbárium)                                                              80,-- Kč/rok

 

Urnový panel B (kolumbárium)                                                             120,-- Kč/rok

 

 

 

Ceník zahrnuje roční nájemné za hrobové místo a cenu za správu a údržbu veřejného pohřebiště !