Ceník kabelové televize

-------------------------------

 

Základní nabídka          Kč 121,--/měsíc      (platí se v nájmu přímo Společenstvím)

Rozšířená nabídka        Cena dle výběru balíčku (platí se čtvrtletně na základě smlouvy

                                       uzavřené se společností Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

 

 

Ceník internetu

---------------------

 

Rychlost připojení        Cena/měsíc

---------------------------------------------

  2 MB                             Kč 120,--

  8 MB                             Kč 250,--

30 MB                             Kč 400,--