Ceník kabelové televize

-------------------------------

 

Základní nabídka          Kč 121,--/měsíc      (platí se v nájmu přímo Společenstvím)

Rozšířená nabídka        Cena dle výběru balíčku (platí se čtvrtletně na základě smlouvy

                                       uzavřené se společností Technické služby Horní Slavkov s.r.o.