Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Společnost Technické služby Horní Slavkov s.r.o. vznikla dne 28.5.2001 jako společnost s ručením omezeným na základě zákona o obcích. Město Horní Slavkov je 100% vlastníkem společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé společnosti, od roku 2002 je jednatelem pan Mgr. Karel Bernard a druhým jednatelem společnosti je od  1. 1. 2014  pan Tomáš Vlasák.

Ředitelem společnosti je od 16. 5. 2013 JUDr. Josef Peroutka, který bude dne 30. 4. 2017 ve funkci končit.

Jako nový ředitel společnosti bude jmenován od 1. 5. 2017 pan Bc. Zdeněk Chlebuš.

 

Předmět podnikání společnosti

 • nakládání s odpady, sběr a odstraňování odpadů včetně nebezpečných
 • poskytování technických služeb
 • pronájem a půjčování movitých věcí
 • silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní)
 • specializovaný maloobchod
 • montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • přípravné práce pro stavby a stavby samotné
 •  zednictví
 • správu a údržbu veřejného pohřebiště
 • správu kabelové televize
 • správa areálu sportoviště v ul. Školní