Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Společnost Technické služby Horní Slavkov s.r.o. vznikla dne 28.5.2001 jako společnost s ručením omezeným na základě zákona o obcích. Město Horní Slavkov je 100% vlastníkem společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé společnosti, od roku 2002 je jednatelem pan Mgr. Karel Bernard a druhým jednatelem společnosti je od  1. 1. 2014  pan Tomáš Vlasák.

 

Ředitelem společnosti je jmenován od 1. 5. 2017 pan Bc. Zdeněk Chlebuš.

 

Předmět podnikání společnosti

 • nakládání s odpady, sběr a odstraňování odpadů včetně nebezpečných
 • poskytování technických služeb
 • pronájem a půjčování movitých věcí
 • silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní)
 • specializovaný maloobchod
 • montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • přípravné práce pro stavby a stavby samotné
 •  zednictví
 • správu a údržbu veřejného pohřebiště
 • správu kabelové televize
 • správa areálu sportoviště v ul. Školní